LABORATORI INDEPENDENT DE CINEMA ANALÒGIC

IDEARI

El Laboratori Reversible és un espai col·lectiu que es troba a Barcelona i està orientat cap a la creació, experimentació, pensament, difusió i conservació del cinema analògic. És un lloc de trobada i de treball pensat per contribuir a generar comunitat i alimentar possibles sinergies entre els membres del grup i totes aquelles persones que, sense ser membres, puguin tenir interessos comuns.

El col·lectiu està obert a tot tipus de propostes al voltant del cinema analógic sense distinció de gèneres cinematogràfics. Un dels principals focus d’interés és el cinema entès com a ofici, tant pel treball manual com per la dimensió material del seu procés de producció. És per això que ens proposem mantenir vives els aparells i les formes de treball del cinema analógic, en col·laboració i co-existència amb les pràctiques del cinema digital.

El laboratori crearà, en aquest sentit, un banc d’eines i facilitarà la transmissió dels coneixements necessaris per posar-lo en ús. La utilització d’aquests aparells fílmics serà comú, entenent que, amb ells es puguin portar a terme projectes cinematogràfics tan individuals com col·lectius.

Un altre dels interessos del Laboratori Reversible és la programació de cinema en format analògic. A més de disposar d’un espai propi per a l’exhibició, ens proposem expandir els nostres programes i col·laborar amb altres espais de la ciutat amb la idea d’establir vincles i generar intercanvis profitosos. Considerem que la programació ha d'estar relacionada amb les particularitats del lloc i del públic al qual es dirigeix.

El Laboratori Reversible es sumarà a la xarxa internacional de laboratoris fílmics amb la finalitat d’intercanviar coneixements, accés a recursos i materials [http://www.filmlabs.org].

ORGANITZACIÓ

Es tracta d’un espai associatiu y cooperatiu on cada membre pot fer la seva contribució a partir dels seus desitjos, recursos i possibilitats, ja sigui en relació als coneixements (teòrics i/o tècnics), l’experiència, el temps, els materials, la capacitat de treball, etc. La implicació de cadascun dels membres no ha de ser necessàriament igual, és a dir, es valorarà el fet de que en formar part del col·lectiu tothom pugui aportar i rebre en funció de la seva singularitat.

Es constituirà una associació cultural amb la finalitat de proporcionar una figura jurídica per facilitar l’accés als recursos en la organització de les activitats. Aquesta associació no tindrà finalitats lucratives, de manera que haurà de mantenir la seva existència com una necessitat burocràtica. La presa de decisions es realitzarà amb la participació de tots els membres durant les reunions presencials o mitjançant la llista de correu intern.

El treball comú, necessari per al funcionament del projecte, es dividirà en comissions, amb l’objectiu de repartir les tasques i les responsabilitats. La comunicació de totes les activitats i les decisions que tinguin relació amb el projecte s’efectuaran a les reunions i a la llista de correu.

En relació a les qüestions econòmiques, l’objectiu del Laboratori Reversible és convertir-se en un projecte auto-sostenible, és a dir, capaç de generar els mitjans económics necessaris per al seu funcionament. Durant els inicis del projecte, es contempla la possibilitat de que els membres realitzin alguna aportació. També està en ment la possibilitat d’establir una cuota mensual per part dels membres.

ACTIVITATS

· Auto-producció: recollida de materials cinematogràfics de rodatge, instal·lació d’un laboratori de revel·lat, col·locació d’una taula d’edició fílmica i altres materials per a la post-producció, així com equips de projecció.

· Formació: organització de tallers, seminaris, xerrades y grups d’estudi.

·Difusió: programació de projeccions i edicions publicitàries.

· Arxiu: reciclatge, recuperació, conservació i remuntatge de pel·lícules.

ESPAIS

· Laboratori independet de cinema analògic. Poble Sec, Barcelona [ en construcción ]

· Sala de cinema / Programació expandida.